Achtergrond

Achtergrond

Natuur Op Recept is een vervolg op een aantal eerdere projecten rondom groene verwijzingen.

Groene Wandel Fysio

In 2015 heeft Agnes van den Berg van Bureau Natuurvoormensen samen met Tjisse Brookman van De Friesland Zorgverzekeraar de pilot Groene Wandel Fysio uitgevoerd. Tien fysiotherapie praktijken in Friesland gingen drie maanden lang elke week een uur wandelen met de meest kwetsbare patiënten uit hun praktijk die uit zichzelf niet of moeilijk in beweging komen. De pilot was zo’n succes dat we op zoek zijn gegaan naar manieren om er een vervolg aan te geven.

Verder lezen

Van den Berg, A.E. (2017). Pilot Groene Wandel Fysio: Effectmeting en Evaluatie. Groenekan: Natuurvoormensen Omgevingspsychologisch onderzoek. Download rapport.

Groene Wandel Praktijk

De Groene Wandel Fysio kreeg in begin 2017 een doorstart in de vorm van De Groene Wandel Praktijk. Met steun van de SBIR call ‘Sporten en bewegen voor kwetsbare doelgroepen’ werd het beweegconcept verder uitgewerkt en verbreed naar alle eerstelijns zorgverleners. Niet alleen fysiotherapeuten, maar ook huisartsen en hun ondersteuners. Een haalbaarheidsstudie liet zien dat er veel belangstelling is bij zorgverleners om direct vanuit de praktijk te gaan wandelen met hun meest kwetsbare patiënten. Tegelijkertijd bleek ook dat het lastig is om deze vorm van zinnige tijdsbesteding van zorgverleners vergoed te krijgen vanuit reguliere zorgbudgetten. Gelukkig blijken veel eerstelijns zorgverleners ook zonder vergoeding bereid om wandelgroepen te begeleiden. Met hun inzet en enthousiasme vormen deze koplopers een belangrijke schakel in het concept Natuur Op Recept. Door zelf het initiatief te nemen wanneer alleen verwijzing niet genoeg is.