Keurmerk

Keurmerk

Met het keurmerk Groene Wandel Praktijk kunnen zorgpraktijken snel en professioneel van start met het begeleiden van wandelgroepen voor mensen die uit zichzelf niet makkelijk in beweging komen.

Het keurmerk kan worden aangevraagd door fysiotherapie praktijken en andere instellingen in zorg en welzijn die hun patiënten een stok achter de deur willen bieden om op een veilige en gezellige manier meer te gaan bewegen.

Het Keurmerk Groene Wandel Praktijk staat voor:

  • Deskundige begeleiding van wandelgroepen door getrainde praktijk medewerkers
  • Monitoring van de kwaliteit aan de hand van evaluatie en effectonderzoek
  • Duurzaam beweegaanbod doordat deelnemers doorstromen naar minder intensief begeleide wandelvormen
  • Zinnige zorg die past bij de behoeften van de patiënt en die leidt tot minder onnodig behandelen en lagere zorgkosten

Het keurmerk Groene Wandel Praktijk biedt de volgende voordelen:

  • Uw praktijk of instelling wordt geregistreerd als Groene Wandel Praktijk op deze website en is daarmee makkelijk vindbaar
  • U mag het keurmerk en logo voeren in al uw communicatie-uitingen
  • U krijgt toegang tot het beveiligde gedeelte van deze website waar u  ondersteunende materialen kunt downloaden voor het organiseren van wandelgroepen
  • U krijgt korting op de geaccrediteerde training voor groene wandelgroep begeleider van de stichting GROW

Let op: Het keurmerk is op dit moment nog in ontwikkeling en kan nog niet aangevraagd worden. U kunt wel meehelpen om het keurmerk te ontwikkelen door uw praktijk als koploper  op te geven voor de pilot die in 2018 van start gaat.