Lopend onderzoek

Lopend onderzoek

In het kader van fase 2 van SBIR start in het voorjaar van 2018 een evaluatieonderzoek . In dit onderzoek gaan 30 koploper praktijken het concept van de Groene Wandel Praktijk uittesten en evalueren op effectiviteit en haalbaarheid. Praktijken die mee willen doen aan dit onderzoek kunnen zich aanmelden via de pagina praktijken op deze website