Nature for Health Foundation

Nature for Health Foundation

Natuur op Recept is een initiatief van de Nature for Health Foundation (NFH). Deze stichting, opgericht in 2013, heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven en leefomgeving door het verbinden van natuur en gezondheid. NFH is een non-profit organisatie.

NFH is er van overtuigd dat de natuur en natuurlijke interventies ons helpen om de kwaliteit van leven te verhogen, onze gezondheid en gezondheidszorg te versterken en tegelijkertijd de zorgkosten te verlagen. Als stichting nemen we initiatieven op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau.

NFH biedt wetenschappers, ondernemers, overheden, zorginstellingen en bewonersinitiatieven een platform om praktische en wetenschappelijke kennis en ervaringen bij elkaar te brengen. En om deze kennis door te vertalen naar nieuwe multidisciplinaire toepassingen, die bijdragen aan social innovation.

NFH denkt vanuit het concept ‘positieve gezondheid’ en moedigen een nieuwe paradigma aan in de gezondheidszorg en het overheidsbeleid. Een paradigma waarin de betekenis van natuur en groen meer in het centrum staat als het gaat om gezondheid en gezondheidszorg.

NFH verbindt wetenschap en ondernemerschap, om zo evidence based markt- en verdienmodellen op het vlak van natuur en gezondheid te (helpen) ontwikkelen, die zowel de kwaliteit van leven verhogen als de zorgkosten verlagen.

In het project Natuur op Recept werkt Nature for Health samen met Bureau Natuurvoormensen, Tjisse Brookman Advies, en diverse ander partners waaronder huisartsen en fysiotherapeuten.

Meer weten? Neem  contact met ons op via info@nfhfoundation.com of bel Rob Wolters: 0653691866