Professionals

Wie kan Natuur op Recept toepassen?

Natuur op Recept is niet alleen gericht op huisartsen. Iedereen die in zijn of haar dagelijks werk te maken heeft met mensen uit kwetsbare doelgroepen kan er gebruik van maken. De kerngedachte van Natuur op Recept is dat professionals in zorg en welzijn vaker aan hun patiënten en cliënten het advies geven om contact te maken met natuur. Het gaat dan onder meer om:

 

 • Huisartsen en hun ondersteuners
 • Fysiotherapeuten en hun ondersteuners
 • Sociaal-maatschappelijk werkers
 • GGZ medewerkers
 • Diëtisten
 • Leefstijladviseurs
 • Coaches en therapeuten
 • Gemeenten en wijkteams
 • Pastoraal werkers
 • Jeugdhulpverleners
 • Schuldhulpverleners
 • Ouderenzorg
 • ………..