Wat is het?

 

Natuur op Recept: Wat is het?

Natuur op Recept is een laagdrempelig en aantrekkelijk alternatief voor mensen met psychische en lichamelijke klachten die samenhangen met het drukke stressvolle leven van vandaag de dag, zeker in een stedelijke omgeving. In plaats van medicatie voor te schrijven, geeft de huisarts of fysiotherapeut het advies om meer en vaker contact te leggen met natuur. Bij klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid spelen onderliggende problemen, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc., vaak een rol. Via Natuur Op Recept worden patiënten verwezen naar “meer contact leggen met de natuur” als een concrete activiteit die kan helpen om de klachten te verminderen.

Doelen

Het concept natuur op recept kent twee doelen:

  1. Het leveren van zorg die er toe doet en het welzijn en de kwaliteit van leven verhoogt.
  2. Het verlagen van het zorggebruik in de eerstelijnszorg.

Visie en missie

Natuur en zorg zijn twee professionele werelden die veel nauwer kunnen samenwerken, en samen meerwaarde kunnen creëren. Vanuit deze gedachte zet initiatiefnemer NFH zich in om samen met partners deze twee professionele werelden dichter bij elkaar te brengen, op een manier die past bij de praktijk en het denken van zorgverleners. De uiteindelijke ambitie van NFH is het realiseren van een innovatie in de gezondheidssector, met als uitgangspunt een betere benutting van de ondersteunende werking van natuur aan gezondheid, leefstijl en welzijn. Natuur als een wezenlijk element in positieve gezondheid. Zo’n innovatie is een kwestie van lange adem, en vergt inzet vanuit zowel zorgprofessionals, aanbieders van groene zorg, onderzoekers, en de samenleving als geheel. NFH wil in dit proces een proactieve rol vervullen, door het katalyseren van veranderingen in de zorg en het sturen, steunen en begeleiden van kansrijke benaderingen.